In het menu hiernaast vindt u alle door of tegen V.N.I. gevoerde procedures, alsmede de nog tegen V.N.I. lopende procedures.