Het tuchtrecht voor advocaten wordt in Nederland uitgevoerd door de Raad van Discipline en in tweede instantie door het Hof van Discipline. Beide staan onder auspiciën van de Orde van Advocaten.

Begrijpelijkerwijze voelen de heren en dames advocaten zich erg senang bij deze vorm van toezicht, die immers neer komt op "de slager keurt zijn eigen vlees".

Hoe dit toezicht in de werkelijkheid uitpakt laat zich raden. In het linkermenu vindt u een aantal prijktijkvoorbeelden.

Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 2012

Artikel uit het boek Recht op Tuchtrecht door Harry Teernstra: Stof voor het HOF en de RADEN VAN DISCIPLINE