Procedures

Hier vindt u een overzicht van daadwerkelijk gevoerde procedures bij diverse rechtbanken, gerechtshoven en de hoge raad. In deze procedures hebben rechters en raadsheren zich schuldig gemaakt aan rechtsweigering, grove wetsschendingen en een groot aantal juridische misslagen. Advocaten grossierden in leugens en verzinsels en maakten gretig gebruik van de onkunde van rechters en raadsheren. De griffies van rechtbanken en gerechtshoven droegen hun steentje bij aan de wanvertoning door het schenden van regelementen en het aan hun laars lappen van rechtsregels.

In het algemeen is het niveau van advocaten en rechters bedroevend laag, wat blijkt uit tenenkrommend slecht gebruik van de Nederlandse taal, het onvermogen om zaken begrijpelijk op papier te zetten, het zeer slordig omspringen met feiten en data, het onvermogen om zelfs de simpelste wetten en regels te begrijpen en goed toe te passen en een totaal gebrek aan gezond verstand. Met name bij rechters en raadsheren valt op hoe ver zij af staan van de maatschappij en dat zij er klaarblijkelijk geen enkel benul van hebben welke rampzalige gevolgen hun broddelwerk heeft in de echte wereld buiten hun ivoren torens. Indien zij wel inzien wat de gevolgen van hun handelen zijn dan maakt dat het falen alleen maar ernstiger, omdat het vernietigen van mensenlevens dan een welbewuste keuze is van de rechterlijke macht.

Uit dit alles blijkt onomstotelijk dat het rechtssysteem in Nederland niet incidenteel er een potje van maakt, maar dat dit falen systematisch is. Door de beruchte tunnelvisie bij de rechterlijke macht is het vrijwel onmogelijk om een zaak die eenmaal is ontspoord weer terug te leiden naar de hoofdzaken waar het om zou moeten gaan.Hogere instanties kijken niet naar de onderliggende feiten, maar borduren voort op fouten en verzinsels van advocaten en lagere rechters.

Alle stukken van de gevoerde procedures zijn, inclusief alle bijlagen, integraal in te zien via het linker menu zodat eenieder onze analyses en gevolgtrekkingen kan beoordelen. Deze analyses zijn te vinden onder:

Juridische misslagen

Wetsschendingen